Spoštovani kolegi,

Želim Vam sporočiti, da sem se odločila kandidirati za predsednico Zdravniške zbornice Slovenije.

Sem Bojana Beović, zdravnica specialistka infektologinja in profesorica na Medicinski fakulteti. Zaposlena sem na Infekcijski kliniki UKC Ljubljana. Skupaj s specialisti drugih strok se ukvarjam z z zdravljenjem okužb na različnih oddelkih UKC Ljubljana in s smotrno rabo antibiotikov.

Poleg svojega strokovnega dela sem v povezavi z medicinsko stroko opravljala številne zadolžitve, od vodenja Zdravstvenega sveta RS, Sekcije za protimikrobno zdravljenje, do mednarodne Evropske študijske skupine za smotrno rabo antibiotikov in še številne druge. Na Zdravniški zbornici sem od leta 2012 do 2015 vodila Svet za izobraževanje in usposabljanje zdravnikov, sedaj sem članica Komisije za podiplomsko usposabljanje.

Strokovno delo na različnih področjih mi je omogočilo zelo širok pogled na zdravstvo tako v Sloveniji kot tudi na mednarodni ravni. Zelo cenim priložnost, ki jo zdravnikom in zobozdravnikom daje organiziranost v Zdravniški zbornici Slovenije. Menim, da smo zdravniki in zobozdravniki s svojo vrhunsko izobraženostjo in usposobljenostjo, ter življenjskimi izkušnjami, ki nam jih daje naše delo, sposobni urejati svoj poklic v svoje zadovoljstvo in v dobro bolnikov.

Kot predsednica ZZS si želim, da se mnenje zdravnikov in zobozdravnikov sliši in upošteva. ZZS nam nudi možnost, da svoja mnenja uskladimo in dosežemo želene cilje tako v svojem poklicnem življenju kot glede položaja zdravnikov in zobozdravnikov v družbi.

V svojo ekipo sem povabila predstavnike različnih generacij, spolov in zdravniških specialnosti z vseh delov Slovenije. Skupaj smo napisali program, ki za zdravnike in zobozdravnike pokriva večino pomembnih tem. Program odraža le nekatere izmed načrtovanih aktivnosti, o drugih in drugačnih se bomo dogovorili skupaj. Zato Vas vabim, da si program preberete in sporočite svoje pripombe in dopolnitve. V kolikor Vas smemo zapisati med svoje podpornike nam to sporočite preko obrazca. Ob uresničevanju programa bomo iskali soglasje stališč vseh zdravniških specialnosti, vseh generacij, vseh ravni zdravstva in vseh regij.

Lepo Vas pozdravljam in Vam želim vse dobro!

 
Image